De KringKruidenier gaat de strijd aan tegen (voedsel) overschotten.

Twee soorten klanten

Op 7 juli 2015 ging KringKruidenier ‘De Cirkel’ van start met de verkoop van productieoverschotten. Als winkel dienen we twee soorten klanten. Klanten die bewust kiezen voor goedkope, volwaardige producten en klanten die het financieel moeilijker hebben en doorverwezen worden door een OCMW. Naast de verkoop van voeding doen we ook aan gratis bedelen van voeding geschonken door de Europese Gemeenschap. Dit doen we echter onder protest. Het gratis geven van eten aan armen is nooit menswaardig.

Ontmoetingsruimte

Buiten de winkel bestaat er ook de ontmoetingsruimte De Cirkel. Dit in een ‘café zonder bier’. Hier is iedereen welkom. Bezoekers kunnen er de krant lezen maar kunnen er vooral terecht voor een babbel. Veel mensen zitten thuis alleen en komen soms nauwelijks de deur uit. Met de Cirkel willen we dit veranderen. De prijzen zijn bewust laag. In onze werking kunnen wij gelukkig rekenen op de inzet van veel geëngageerde vrijwilligers, die actief mee trekken aan dit initiatief

Interesse?

In vier stappen organiseer je deze activiteit in april, mei of juni 2017:
icon_read1

Lees eerst

onze voorwaarden en hoe we werken. Dan rijzen er geen misverstanden.
icon_contact2

Bel 014 41 15 65

of mail Britt. Je krijgt alle info en de contactgegevens voor jouw activiteit.
icon_phone3

Spreek af

met de begeleider van je activiteit: datum, uur en plaats. Alles oké? Dan moet je alleen nog ...
icon_form4

Je aanvraag indienen

met ons online formulier. Snel gebeurd, en snel toegekend.