Overbodige maar nog bruikbare spulletjes een tweede leven geven, dat is het opzet van onze weggeefwinkel Het Gouden Hart. 'Zo verminderen we de afvalberg en maken we tegelijk heel wat mensen blij,' zegt Annemarie Kota, 'want wat de ene niet meer hoeft, kan de andere nog best gebruiken.'

Wat is een weggeefwinkel?

Het Gouden Hart is een winkel waar je allerlei spulletjes die je teveel hebt naartoe kunt brengen en spulletjes die je mooi vindt kan komen halen voor jezelf, voor een geliefde of voor vrienden zonder er voor te moeten betalen.

We noemen het soms een kringwinkel zonder kassa. Eentje waar dus geen geld aan te pas komt. Zowel het binnenbrengen als het komen halen van spulletjes zijn volledig gratis.

De winkel wordt opengehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor dit project.

Waarom doen wij dit?

Naast het ecologische, willen we de mensen even doen stilstaan bij het materiële. Zoals Gandhi zei: "De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht."

Het probleem in onze maatschappij is niet dat er te weinig spullen, middelen of voedsel zijn, maar wel dat deze ongelijk verdeeld zijn. Met onze weggeefwinkel in Lommel willen we hierbij een stapje in de goede richting doen. We trachten een link te leggen tussen zij die te veel hebben en zij die te weinig hebben.

Door zomaar spullen weg te geven, trachten we een glimlach te toveren op het gezicht van elke bezoeker van onze winkel. Daarnaast tracht Het Gouden Hart een ontmoetingsplaats te zijn voor een gezellige babbel of wat menselijk contact.

Interesse?

In vier stappen organiseer je deze activiteit in april, mei of juni 2017:
icon_read1

Lees eerst

onze voorwaarden en hoe we werken. Dan rijzen er geen misverstanden.
icon_contact2

Bel 014 41 15 65

of mail Britt. Je krijgt alle info en de contactgegevens voor jouw activiteit.
icon_phone3

Spreek af

met de begeleider van je activiteit: datum, uur en plaats. Alles oké? Dan moet je alleen nog ...
icon_form4

Je aanvraag indienen

met ons online formulier. Snel gebeurd, en snel toegekend.