foto Sofie Hoste

Peter Tom Jones en Vicky De Meyere

Maak je je zorgen over de toestand van de aarde, de klimaatverandering, de kloof tussen arm en rijk? Peter Tom Jones laat ons zien dat we als mensheid hopeloos vastlopen, maar ook hoe we het roer kunnen omgooien. Niet de problemen staan centraal in Terra Reversa, maar de oplossingen.

Peter Tom Jones en Vicky De Meyere bespreken nieuwe veranderingsmodellen zoals transitiemanagement en het 4E-model, en integreren die in een nieuwe visie op de omschakeling naar een ander samenlevingsmodel: een sociaal-rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch stabiel model. Na de analyse van de sociaal-ecologische crisis in Terra Incognita (2006) toont Terra Reversa de weg naar een Green New Deal XL.

Geen excuus meer om te doemdenken!

Reële oplossingen voor de complexe vraagstukken van vandaag zijn geen utopie, op voorwaarde dat we bereid zijn de platgetreden paden te verlaten. Terra Reversa is een wervend pleidooi voor een andere samenleving, waar levenscomfort, rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en zinvolle werkgelegenheid centraal staan.

Peter Tom Jones

  • is burgerlijk ingenieur milieukunde en doctor in de
   toegepaste wetenschappen
  • werkt als Industrial Research Manager (IOF) aan de KU Leuven, waar hij zich focust op industriële ecologie
  • was een van de pioniers van Plan C, de Vlaamse transitiearena voor duurzaam materialenbeheer
  • is voorzitter van de raad van bestuur van i-Cleantech Vlaanderen
  • is voorzitter van het European Enhanced Landfill Mining Consortium (EURELCO)
  • is coauteur van onder meer ‘Terra Incognita’ (2006), ‘Het Klimaatboek’ (2007) en ‘Klimaatcrisis’ (2009)

 

 • je betaalt 150 euro
 • je zorgt voor een beamer en een scherm en zo nodig ook voor geluidsversterking
 • Peter Tom praat enkel 's avonds op maandag, woensdag, donderdag of zaterdag
 • duur: 1,10 uur (+ vragen)
 • min. 40 deelnemers
 

Interesse?

In vier stappen organiseer je deze activiteit in april, mei of juni 2017:
icon_read1

Lees eerst

onze voorwaarden en hoe we werken. Dan rijzen er geen misverstanden.
icon_contact2

Bel 014 41 15 65

of mail Britt. Je krijgt alle info en de contactgegevens voor jouw activiteit.
icon_phone3

Spreek af

met de begeleider van je activiteit: datum, uur en plaats. Alles oké? Dan moet je alleen nog ...
icon_form4

Je aanvraag indienen

met ons online formulier. Snel gebeurd, en snel toegekend.