Tine Hens schreef ‘Het klein verzet’, een boek waarin ze uitlegt wat transitie precies inhoudt en waarin ze vooral ook beschrijft waarom de transitiebeweging volgens haar niet meer te stoppen is.

Tine Hens: “We zijn met z’n allen in een race terechtgekomen die niemand had zien aankomen. De industrie brengt tegen een nooit gezien tempo producten op de markt en wij blijven die maar kopen. Gelukkig stel ik vast dat het plafond blijkbaar bereikt is. Om me heen zie ik steeds meer mensen het anders aanpakten. Individueel of in groep. Ze gaan zelf groenten kweken, ze delen een auto, ze lenen en ruilen spullen en delen kennis en ervaring, ze bedenken alternatieve betaalsystemen… Die andere aanpak is intussen al een heuse beweging geworden: de transitiebeweging. Overal in Europa wint die beweging aan belang. Natuurlijk begint elke verandering klein. Daarom heb ik mijn boek ‘Het klein verzet’ genoemd. Maar transitie is een beweging die niet georkestreerd is, die van onderuit begint en die efficiënt en direct een oplossing bieden voor problemen die er zijn. Dat zijn grote troeven. Bovendien is bij transitie het middel even belangrijk als het doel: er wordt iets in gang gezet. Zo blijft de beweging zichzelf voortstuwen. Men vraagt me wel eens hoe groot de transitiebeweging kan worden. Mijn antwoord is simpel. De transitiebeweging is van ons. Ze wordt dus zo belangrijk als we zelf willen.”

Interesse?

In vier stappen organiseer je deze activiteit in april, mei of juni 2017:
icon_read1

Lees eerst

onze voorwaarden en hoe we werken. Dan rijzen er geen misverstanden.
icon_contact2

Bel 014 41 15 65

of mail Britt. Je krijgt alle info en de contactgegevens voor jouw activiteit.
icon_phone3

Spreek af

met de begeleider van je activiteit: datum, uur en plaats. Alles oké? Dan moet je alleen nog ...
icon_form4

Je aanvraag indienen

met ons online formulier. Snel gebeurd, en snel toegekend.